Nieuws

ISO 21504 richtlijn voor project portfolio management gepubliceerd

Deze zomer is de nieuwe ISO 21504 richtlijn voor project portfolio management gepubliceerd. Deze richtlijn maakt deel uit van een serie richtlijnen waarin eerder al de ISO 21500 richtlijn voor projectmanagement verscheen.

Deze nieuwe richtlijn geeft de stand van zaken weer hoe wereldwijd naar het vakgebied van project portfoliomanagement wordt gekeken. Op zijn minst geeft het een gemeenschappelijk begrippenkader en taal om over project portfolio te praten. In de afgelopen jaren hebben er meer dan 100 experts uit 34 landen aan bijgedragen. Hun gezamenlijke ervaring heft er een plaats in gekregen. Hierdoor vormt de richtlijn ook een soort ijkpunt voor diegene die in hun organisatie met project portfoliomanagement aan de slag gaan.

De richtlijn geeft de principes, randvoorwaarden en thema’s die van belang zijn voor de uitvoering van portfoliomanagement. De richtlijn is dus niet heel gedetailleerd en bevat ook geen proces beschrijvingen op een detailniveau, zoals beschreven in de ISO 21500 voro projectmanagement.

Op deze wijze is de richtlijn bruikbaar voor organisaties van elke omvang en in elke sector. Ook de aansluiting met in nederland toegepaste methoden voor project portfoliomanagement zoals Management of Portfolios (Axelos) of The Standard for Portfolio Management (PMI) is eenvoudig te maken.

Ben Bolland is vanaf de start in 2012 als lid van de NEN-normcommissie betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nu gepubliceerde standaard.

 

Meer weten over de richtlijn? mail ons