Toepassingen

Projectflow2009 is een beknopt electronisch handboek voor projectmanagement volgens de PRINCE2 methodiek.

Het is gebaseerd op de nieuwste uitgave (juni 2009) van het Engelstalige PRINCE2 handboek: Managing Successful Projects with PRINCE2 (ISBN 978 0 11 331059 3)

 

Met Projectflow2009: snel de kernzaken van PRINCE2:2009 in beeld

Projectflow2009 bevat alleen de belangrijkste naslag-elementen om projecten succesvol te volbrengen.

Dit zijn: A. de basisprincipes (het WAAROM van projectmatig werken) B. de Thema's (WAT zijn de kernthema's aandachtsgebieden om tot een succesvol project te komen) C. de Processen (het HOE, WANNEER en met WIE: van grof naar fijn, en de daarbij behorende beslismomenten)

Het biedt dus snelle ondersteuning bij de praktische uitvoering van projecten.

 

Projectflow2009 is leverbaar in twee "smaken":

Als gebruikers-handboek Als beheerbare database

1. De website-versie: hét tool voor eindgebruikers, en kleine organisaties, die Projectflow2009 als handig naslagwerk willen gebruiken. Het is een html-gegevensset, die je op een PC plaatst, of op het intranet van het bedrijf kunt plaatsen.

2. De database-versie: is nuttig voor organisaties, die Projectflow2009 (en PRINCE2) als standaard voor projectmatig werken willen (gaan) toepassen, en daarbij hun eigen huisstijl en projectstandaarden wil gebruiken.

 

Als je Projectflow2009 organisatiebreed gaat toepassen, wil je het aanpassen aan de eigen organisatie. Bijvoorbeeld door het handboek en de documentatie in uw eigen huisstijl te brengen, óf het projectflow-model aanpassen aan de eigen organisatie.

 

Hierdoor sla je twee vliegen in één klap:

A. een gestandaardiseerde aanpak en uitstraling van de projecten

B. die ook nog naadloos aansluit op de eigen organisatie.

 

Onze ervaren adviseurs kunnen u ondersteuning verlenen bij:

1. levering van de originele Projectflow-database, al dan niet in combinatie met het BPM-tool ViFlow,

2. aanpassing van het Projectflow-handboek aan je huisstijl, en de integratie met je intranet-omgeving,

3. afstemmen en tunen van Projectflow2009 op de reeds aanwezige werkwijze,

4. training in het zelf beheren van Projectflow2009 m.b.v. ViFlow, en desgewenst

5. implementatiebegeleiding bij het invoeren van projectmatig werken volgens PRINCE2/Projectflow2009

 

Terug