ISO-14001 Milieumanagementsysteem

Waarom een milieumanagementsysteem?

ISO 14001 is de internationale norm voor milieumanagement systemen.

Het toont aan dat u bij het ondernemenhet milieu serieus neemt, en dit controleerbaar en transparant wilt uitvoeren:

  • U heeft een bij uw organisatie passend milieubeleid ontwikkeld,
  • de complete bedrijfsvoering is onderzocht op milieurisico's en
  • passende maatregelen zijn genomen om de milieu effecten zo beperkt mogelijk te maken.

Wereldwijd aijn al meer dan 250.000 bedrijven en instellingen gecertificeerd volgens ISO 14001.In Nederland zijn het er al ca. 2000 en het aantal groeit.

Wilt u uw bedrijf ook écht toekomstbestendig inrichten? Dan is aandacht voor het milieu (en minder afval produceren) niet alleen kostenbesparend op korte termijn, maar op langere termijn ook een múst!

 

Lees meer bij Wat is ISO 14001.

 

Terug