Nieuws

Opleiding kwaliteitsmanagement start in september 2012

Juni 2012: BEVON en Wittenborg maken ISO-certificering haalbaar en betaalbaar.
Sla twee vliegen in één klap: opleiden en kwaliteits-management volgens ISO-9001 implementeren.

"Wat men moet leren doen, leert men door het te doen."
(Aristoteles, Grieks filosoof, 384 v.C. – 322 v.C.)

Help! Mijn opdrachtgevers gaan eisen dat ik ISO-gecertificeerd ben! Geen nood...

BEVON Gilde organiseert samen met Hogeschool Wittenborg een voor Nederland unieke leergang, speciaal voor MKB-ondernemingen die nog niet gecertificeerd zijn. De opleiding wordt gegeven onder auspiciën van hogeschool Wittenborg en onderscheidt zich door resultaatgerichtheid en betaalbaarheid.

Meer weten?
Meld u hier
 aan voor een van de informatieve middagworkshops in Apeldoorn of Utrecht.