Nieuws

Marktanalyse BPM software 2014

Marktanalyse BPM software 2014

Het rapport geeft inzicht in BPM (Business Process Management) software, verkrijgbaar voor de Nederlandse markt. Het rapport geeft inzicht in de functies van BPM-systemen en een specificatie van ca 20 beschikbare BPM-systemenm waaronder ViFlow.

 

Download het rapport

De volgende BPM-functionaliteiten worden genoemd:

 • Procesanalyse- en ontwerp;
 • Ondersteuning BPMN voor modelleren;
 • Process mining;
 • Monitoren van bedrijfsprocessen (BAM);
 • Key Performance Indicatoren (KPI's) ondersteunen;
 • Optimalisatie-, simulatie en voorspellen van bedrijfsprocessen;
 • Workflow management (WFM);
 • Ondersteuning RACI-model (Nederlandse aanduiding VERI-Matrix);
 • Frameworks c.q. templates;
 • Ondersteunen compliance standaards;
 • SOA ondersteuning;
 • Intelligent business process management ((iBPMSs); feitelijk integratie BPM en data-analyse
  Genereren van documenten (PDF, Word, HTML);
 • Kwaliteitshandboeken samenstellen;
 • Mobile computing;
 • Koppeling met andere systemen;
 • Overige BPM functionaliteit.

Het rapport biedt, naast een inleiding en een overzicht van BPM functionaliteiten, een specificatie van BPM-systemen van ca 20 leveranciers, waaronder BEVON Gilde, als ViFlow Competence Center voor Nederland.