Projectflow2009: Dé Prince2 hulp voor PMO en projectteams

Als men een handboek zoals Projectflow2009 organisatiebreed gaat toepassen, wil men het inpassen in de eigen organisatie.

Bijvoorbeeld door het handboek en de documentatie in de eigen huisstijl te brengen, óf het projectflow-model aan te passen aan de bedrijfsspecifieke processen binnen de eigen organisatie.

 

Hierdoor sla je twee vliegen in één klap:

A. een gestandaardiseerde aanpak en uitstraling van de projecten

B. die ook nog naadloos aansluit op de eigen organisatie.

Projectflow2009 is snel en eenvoudig aan te passen aan uw eigen situatie; ook uw eigen templates en formulieren zijn eenvoudig integreerbaar.

 

Lees meer over de toepassingen

 

Terug