ISO 9001 en kwaliteitsmanagement

Waarom een kwaliteitsysteem?

Een kwaliteits management systeem is niets anders dan een planmatige aanpak om met uw organisatie DUURZAAM SUCCES te bewerkstelligen.

 

Eigenlijk is het eenvoudig samen te vatten met de volgende vier opeenvolgende stappen:

RICHTEN: maak uw organisatiedoelen expliciet en communiceer dit

INRICHTEN: Stippel de marsroute uit en stem af met betrokkenen

VERRICHTEN: Voer de afgesproken activiteiten uit

BERICHTEN en HERINRICHTEN: Evalueer periodiek en stuur dan bij

 

Dit alles vanuit het basisidee: Continu werken aan de verhoging van de tevredenheid van uw klanten.

En vanzelfsprekend: Alles uitvoeren binnen de grenzen van de geldende wet- en regelgeving.

 

Lees meer over ISO 9001

Lees meer over het ISO 9001 handboek 

 

Terug