Wat is ISO?

ISO is ontwikkelaar en uitgever van internationale normen.

ISO (International Organization for Standardization) is de non-gouvernementele organisatie die een brug slaat tussen de openbare en particuliere sector.

Aan de ene kant zijn veel van de bij haar aangesloten instellingen onderdeel van de bestuurlijke structuur van hun land, of werken in opdracht van hun regering. Andere leden hebben hun wortels in de particuliere sector, en zijn opgericht door de nationale samenwerkings verbanden van brancheorganisaties.

Daarom draagt ISO zorg voor een consensusaanpak voor standaardisatie-oplossingen, die zowel aan de eisen van het bedrijfsleven als de gemeenschappelijke behoeften van de samenleving te voldoen.

Nederland wordt vertegenwoordigd door de NEN, het Nederlandse Normalisatie Instituut.

 

Wat betekent ISO voor de samenleving?

Zie onderstaande video over de ISO-standaarden (2 minuten)

 

ISO-9001 principes voor kwaliteitsmanagement

De wereldwijd gehanteerde ISO 9001 standaard voor kwaliteitsmanagement bevat een aantal eisen.

Als belangrijkste uitgangspunten gelden enkele algemeen aanvaarde normen in het maatschappelijk verkeer:
A. Bepaal je eigen (kwaliteits) normen en waarden
B. Zeg wat je doet (en beschrijf dit)
C. Doe wat je zegt (en bewijs dit)
D. En werk continu aan verbeteringen (en realiseer dit)

Dit alles vanuit het basisidee: Continu werken aan de verhoging van de tevredenheid van uw klanten.
En vanzelfsprekend: Alles uitvoeren binnen de grenzen van de geldende wet- en regelgeving.

 

Samengevat

De ISO 9001 norm is primair gericht op een door uzelf te realiseren planmatige aanpak voor duurzaam succes!

Wilt u meer weten over de voordelen van ons webbased ISO 9001 template?